VAŽNI DATUMI

ROK ZA SLANJE KOMPLETNIH RADOVA 01.09.2017
ROK ZA SLANJE RECENZIJA AUTORIMA 20.09.2017
ROK ZA SLANJE KONAČNIH RADOVA ISPRAVLJENIH PREMA KOMENTARIMA RECENZENATA 15.10.2017
ROK ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE 25.10.2017
PROGRAM RADA SIMPOZIJUMA 01.11.2017